Sut i wneud cais

I ymuno â CartrefiDewisedig@Sir Benfro mae angen i chi lenwi ffurflen gais. Mae cyfres o nodiadau cyfarwyddo ar gael hefyd i helpu i chi lenwi'r ffurflen. Mae cymorth i'w gael hefyd o swyddfa un o'r partneriaid tai neu ganolfan wasanaethu cwsmeriaid / swyddfa ardal leol Cyngor Sir Penfro. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar on Cysylltwch  Ni.

Neu
E-bostiwch am ffurflen gais, gan adael eich enw llawn a'ch cyfeiriad - CBL@pembrokeshire.gov.uk

Neu
pdf icon Argraffwch Ffurflen Gais

Neu
Ffoniwch 01437 764551, 01437 763688


Unwaith y byddwch wedi llenwi ffurflen gais, dychwelwch hi i swyddfa partner tai neu ganolfan wasanaethu cwsmeriaid / swyddfa ardal leol Cyngor Sir Penfro mor fuan ag y gallwch. Cliciwch ar on Cysylltwch  Ni i gael manylion. Unwaith y byddwch wedi gwneud cais i ymuno

ID: 14, Adolygwyd 14/8/2018

E-bost wythnosol ynghylch eiddo i’w rhentu

© 2018 Cyngor Sir Penfro All Rights Reserved