Cynigwyr Llwyddiannus

Mae'r siart isod yn dangos faint o bobl sydd wedi gwneud cais am bob eiddo sydd wedi ei hysbysebu trwy Choice Homes. Mae'r siartiau hefyd yn rhoi manylion am bob cynigiwr llwyddiannus am bob cartref; ym mha fand oedden nhw a faint o amser oedden nhw wedi bod yn aros. Bydd y wybodaeth hon yn rhoi rhyw syniad i chi faint o amser y gall fod angen i chi aros am gartref tebyg.

Crynodeb o Gynigion a Wnaethpwyd Hyd Yn Hyn

Mawrth 2020

Chwefror 2020

Ionawr 2020

Rhagfyr 2019

Tachwedd 2019

Hydref 2019

Medi 2019

Awst 2019

Gorffennaf 2019

Mehefin 2019

Mai 2019

Ebrill 2019

Mawrth 2019

Chwefror 2019

Ionawr 2019

Rhagfyr 2018

Tachwedd 2018

Hydref 2018

Medi 2018

Awst 2018

Gorffennaf 2018

Mehefin 2018

Mai 2018

Ebrill 2018

Mawrth 2018

Chwefror 2018

Ionawr 2018

Hydref 2017

Hydref 2017

Medi 2017

Awst 2017

Gorffennaf 2017

Mehefin 2017

Mai 2017

Ebrill 2017

Mawrth 2017

Chwefror 2017

Ionawr 2017

ID: 13, Adolygwyd 14/10/2020

E-bost wythnosol ynghylch eiddo i’w rhentu

© 2018 Cyngor Sir Penfro All Rights Reserved