X
Chwcis

Yr ydym yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y profiad ar-lein gorau.

Trwy glicio ar parhau, cymerwn yn ganiataol eich bod yn hapus i dderbyn pob cwci ar ein gwefan.

Sut bynnag, os hoffech chi analluogi cwcis, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd a Chwcis.

look again

Beth yw CartrefiDewisedig@SirBenfro?

CartrefiDewisedig@SirBenfro yw'r enw ar gynllun a gyflwynodd Cymdeithas Tai Wales & West Cyfyngedig, Chyngor Sir Penfro ac ateb.

Mae newidiadau wedi cael eu gwneud yn y polisi yr ydym yn ei ddefnyddio i glustnodi ein heiddo.  Daeth y newidiadau hyn i rym ar Mehefin 2015.  Er mwyn cael manylion ein polisi clustnodi, byddwch cystal chlicio man hyn:

Polisi CartrefiDewisedig@SirBenfro

Gyda CartrefiDewisedig@SirBenfro gallwch fynd ati i chwilio am gartref o'ch dewis. Gallwch weld yn union pa gartrefi sydd ar gael.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i ni ar eich ffurflen gais i'ch gosod yn un o dair 'haen' yn dibynnu ar eich anghenion tai presennol. O fewn yr haen byddwch yn cael eich gosod yn nhrefn dyddiad eich cofrestru. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar Ynghylch Cartrefi Dewisedig

Byddwn yn hysbysebu'r eiddo sydd ar gael yn rheolaidd ac, os oes eiddo'n digwydd bod y meddyliwch fydd yn cyd-fynd 'ch anghenion, gallwch wneud cais uniongyrchol am y cartref hwnnw. Bydd yr eiddo sydd ar gael yn cael ei hysbysebu :

  • ar y wefan hon
  • ar ateb wefan
  • yn swyddfeydd partneriaid tai (gan gynnwys canolfannau gwasanaethu cwsmeriaid a swyddfeydd cylch Cyngor Sir Penfro) ac

I edrych ar eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd, cliciwch ar Dod O Hyd I Gartref

Ar l y dyddiad cau, bydd ceisiadau'n mynd ar restr fer o'r rhai sydd wedi gwneud cais am yr eiddo hynny. Pwy bynnag sydd yn yr haen uchaf sydd wedi bod yn aros hwyaf fydd yn cael cynnig eu cartref dewisedig. Mae hyn yn golygu na ddylech gael cynnig dim heblaw'r cartref a fynnwch. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar Ynghylch Cartrefi Dewisedig

Byddwn hefyd yn rhoi atborth rheolaidd ar haen a dyddiad y ceisydd llwyddiannus, fel y byddwch yn gallu gweld pa mor hir y byddwch yn gorfod aros efallai am eiddo tebyg.

Tra nad yw'r cynllun newydd yn golygu y byddwch yn cael cartref newydd yn gyflymach, neu fod gennym fwy o eiddo i'w osod, mae'n golygu y byddwch yn cael cyfle i ddewis eich cartref a phryd i symud.

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais i ymuno 'r cynllun ac wedi cael rhif aelodaeth, gallwch wneud cais i gael eich ystyried am eiddo sydd ar gael. I ymuno ChoiceHomes@Pembrokeshire cliciwch ar Sut I Wneud Cais

Os ewch yn ddigartref neu os ydych dan fygythiad mynd yn ddigartref, ffoniwch y Swyddog ar ddyletswydd digartref ar 01437 764551 neu cliciwch ar Gwybodaeth Gyffredinol Am Dai

 

Wales & WestTai Sir BenfroPembrokeshire County Council


 

Related Articles

Dod o hyd i Gartref
ID: 1002   Revised: 28/2/2018

Dolenni Twym

Our Facebook Page

logo