X
Chwcis

Yr ydym yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y profiad ar-lein gorau.

Trwy glicio ar parhau, cymerwn yn ganiataol eich bod yn hapus i dderbyn pob cwci ar ein gwefan.

Sut bynnag, os hoffech chi analluogi cwcis, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd a Chwcis.

look again

Llety i rai dros 55 oed

Gwasanaethau tai ar gyfer pobl hŷn

Mae gan ChoiceHomes@Pembrokeshire lety ledled y sir ar gyfer pobl sydd dros 55 oed neu'n hŷn. Gall hwn fod yn dŷ, byngalo neu fflat, gydag amrywiaeth o wasanaethau i'ch helpu i fyw'n annibynnol.

Am fwy o wybodaeth am Lety Cyngor Sir Penfro i Rai Dros 55 Oed anfonwch neges e-bost i CBL@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch 01437 764551

Am fwy o wybodaeth ynglŷn chynlluniau 'Cartrefi am Oes' a 'Thai Cysgodol' cysylltwch ac ateb o yn www.atebgroup.co.uk neu 0800 854568 neu 01437 763688.

Am fwy o wybodaeth am 'Gartrefi ar gyfer Pobl Hŷn' Cymdeithas Tai Wales &West Cyfynedig cysylltwch Chymdeithas Tai Wales & West Cyfngedig yn www.wwha.co.uk  neu 01237 712000

Am fwy o wybodaeth ar gyfer 'Cartrefi am Oes' Bro Preseli, Crymych cysylltwch Family Housing Association os gwelwch yn dda ar www.fha-wales.com/care-and-support/extra-care/bro-preseli,-pembrokeshire/ neu ffoniwch 01792 460192


 

ID: 1024   Revised: 27/2/2018