X
Chwcis

Yr ydym yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y profiad ar-lein gorau.

Trwy glicio ar parhau, cymerwn yn ganiataol eich bod yn hapus i dderbyn pob cwci ar ein gwefan.

Sut bynnag, os hoffech chi analluogi cwcis, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd a Chwcis.

look again

Polisi CartrefiDewisedig@SirBenfro

Mae'r polisi clustnodi yn rhoi disgrifiad manwl o sut mae eiddo'n cael eu clustnodi gan Bartneriaid Tai CartrefiDewisedig@SirBenfro (Cyngor Sir Penfro, Chymdeithas Tai Wales & West Cyfyngedig ac ateb).  Mae'r ddogfen hon yn dweud yn union:

  • Sut mae CartrefiDewisedig@SirBenfro yn gweithredu
  • Sut i wneud cais
  • Pwy sy'n gymwys i wneud cais
  • Sut y rhoddir trefn blaenoriaeth ar geisiadau'r cwsmeriaid ac am faint o ystafelloedd gwely y gall cwsmer wneud cais
  • Sut mae eiddo'n cael eu hysbysebu a'u clustnodi.

Fe newidiodd polisi CartrefiDewisedig@SirBenfro ar 1 Mehefin 2015.

Bydd unrhyw gwsmeriaid a ymgofrestrodd ar l y dyddiad hwn yn cael eu hasesu o dan y polisi newydd.  O ran y cwsmeriaid hynny a ymgofrestrodd CartrefiDewisedig@SirBenfro cyn y dyddiad hwn, byddant hwy wedi derbyn llythyr sy'n dweud wrthynt sut y bydd y newidiadau yn y polisi yn effeithio ar eu cais.  

PDFPolisi Neilltuo CartrefiDewisedig@SirBenfro

 Os nad oes gennych raglen Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur, gallwch ei lawrlwytho am ddim o Wefan Adobe (Mewn ffenest newydd).


 

ID: 1014   Revised: 1/3/2018