X
Chwcis

Yr ydym yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y profiad ar-lein gorau.

Trwy glicio ar parhau, cymerwn yn ganiataol eich bod yn hapus i dderbyn pob cwci ar ein gwefan.

Sut bynnag, os hoffech chi analluogi cwcis, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd a Chwcis.

look again

I gael cymorth a chyngor cysylltwch :

Cysylltwch  Ni

Cyngor Sir Penfro

 

Canolfannau Gwasanaethu Cwsmeriaid Cyngor Sir Penfro

Canolfan wasanaethu cwsmeriaid Abergwaun
Neuadd y Dref
Abergwaun
01437 764551

 

 

Canolfan wasanaethu cwsmeriaid Aberdaugleddau
Neuadd y Dref
Aberdaugleddau
01437 764551

 

 

Canolfan wasanaethu cwsmeriaid Adain y Gogledd
Adain y Gogledd
Neuadd y Sir
Hwlffordd
01437 764551

 

 

Canolfan wasanaethu cwsmeriaid Doc Penfro
Argyle Street
Doc Penfro
01437 764551

 

 

Cyfeiriad e-bost : CBL@pembrokeshire.gov.uk

Sylwer: dim ond ar gyfer ymholiadau ynghylch dyrannu tai CartrefiDewisedig@SirBenfro y mae'r cyfeiriad e-bost hwn ac nid ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch tai fel materion tenantiaeth neu roi gwybod am atgyweiriadau.


Swyddfeydd Partneriaid Tai

 

Cymdeithas Tai Wales & West Cyfyngedig
Cwrt y Llan
Church Lane
Castell Newydd Emlyn
SA38 9AB
01239 712000

 

ateb
Meyler House
St Thomas ' Green
Haverfordwest
SA61 1QP
01437 763688

 

Cyfeiriad e-bost : CBL@pembrokeshire.gov.uk

Sylwer: dim ond ar gyfer ymholiadau ynghylch dyrannu tai CartrefiDewisedig@SirBenfro y mae'r cyfeiriad e-bost hwn ac nid ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch tai fel materion tenantiaeth neu roi gwybod am atgyweiriadau.


 

ID: 1007   Revised: 27/2/2018