X
Chwcis

Yr ydym yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y profiad ar-lein gorau.

Trwy glicio ar parhau, cymerwn yn ganiataol eich bod yn hapus i dderbyn pob cwci ar ein gwefan.

Sut bynnag, os hoffech chi analluogi cwcis, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd a Chwcis.

look again

Dod o hyd i Gartref

DYMA'R AMRYW EIDDO SYDD AR GAEL I'W RHENTU TRWY CARTREFI DEWISEDIG YR WYTHNOS HON: Cip Cyflym Rhestr Dai  

I gael rhagor o fanylion am bob eiddo cliciwch ar Chwilio am Eiddo (Mewn ffenest newydd)

Mae modd e-bostio'r rhestr eiddo Cip Cyflym sydd ar gael bob wythnos atoch pan fyddwch yn cofrestru ar Fy Nghyfrif ac yn dewis Cartrefi Dewisedig, 'Derbyn E-bost'.

***Sylwch fod problemau wrth fewngofnodi i wefan Cartrefi Dewisedig gan ddefnyddio dyfais Apple ar hyn o bryd. Rydym yn ceisio datrys y mater cyn gynted ag y bo modd.***


Gwybodaeth Cyffredinol:

Pan fyddwch chi'n cadarnhau bidiau yr ydych wedi eu gwneud efallai y gwelwch chi bod gan y fasged wahanol gyfeiriadau i'r rhai hynny yr ydych chi wedi eu dewis. Os bydd hyn yn digwydd, byddwch cystal chadarnhau'r bidiau a sicrhau bod hanes y bid yn dangos yr eiddo cywir.

Os bydd eich cais yn llwyddo byddwn yn cysylltu chi i drefnu i fynd i weld yr eiddo.  Nid yw'r eiddo ar gael i'w gweld yn gyffredinol cyn hyn oherwydd eu bod yn bosibl bod pobl yn dal ynddynt neu fod gwaith cynnal a chadw yn digwydd yno.


Ar ddod:  Am wybodaeth ynglŷn thai newydd trwy Tai Sir Benfro ewch i www.pembs-ha.co.uk/ (agor ffenestr newydd) a dewis Datblygiadau Presenno.


 


 

ID: 1005   Revised: 20/2/2018