X
Chwcis

Yr ydym yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y profiad ar-lein gorau.

Trwy glicio ar parhau, cymerwn yn ganiataol eich bod yn hapus i dderbyn pob cwci ar ein gwefan.

Sut bynnag, os hoffech chi analluogi cwcis, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd a Chwcis.

look again

Dod o hyd i Gartref

DYMA'R AMRYW EIDDO SYDD AR GAEL I'W RHENTU TRWY CARTREFI DEWISEDIG YR WYTHNOS HON: Cip Cyflym Rhestr Dai  

I gael rhagor o fanylion am bob eiddo cliciwch ar Chwilio am Eiddo (Mewn ffenest newydd)

Mae modd e-bostio'r rhestr eiddo Cip Cyflym sydd ar gael bob wythnos atoch pan fyddwch yn cofrestru ar Fy Nghyfrif ac yn dewis Cartrefi Dewisedig, 'Derbyn E-bost'.

 


Gwybodaeth Cyffredinol:

Pan fyddwch chi'n cadarnhau bidiau yr ydych wedi eu gwneud efallai y gwelwch chi bod gan y fasged wahanol gyfeiriadau i'r rhai hynny yr ydych chi wedi eu dewis. Os bydd hyn yn digwydd, byddwch cystal chadarnhau'r bidiau a sicrhau bod hanes y bid yn dangos yr eiddo cywir.

Os bydd eich cais yn llwyddo byddwn yn cysylltu chi i drefnu i fynd i weld yr eiddo.  Nid yw'r eiddo ar gael i'w gweld yn gyffredinol cyn hyn oherwydd eu bod yn bosibl bod pobl yn dal ynddynt neu fod gwaith cynnal a chadw yn digwydd yno.

**** Sicrhewch fod eich manylion cyswllt yn gywir gyda'r Adran Dai wrth gyflwyno cais. Os na allwn gysylltu chi ar unwaith, efallai y bydd eich cynnig yn cael ei dynnu'n l. ****


Ar ddod:  Am wybodaeth ynglŷn thai newydd trwy ateb ewch i www.atebgroup.co.uk/ (agor ffenestr newydd) a dewis Datblygiadau Presenno.


 


 

ID: 1005   Revised: 12/6/2018