X
Chwcis

Yr ydym yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y profiad ar-lein gorau.

Trwy glicio ar parhau, cymerwn yn ganiataol eich bod yn hapus i dderbyn pob cwci ar ein gwefan.

Sut bynnag, os hoffech chi analluogi cwcis, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd a Chwcis.

look again

Sut mae wneud cais am CartrefiDewisedig@Sir Benfro?

Sut i Wneud Cais

I ymuno  CartrefiDewisedig@Sir Benfro mae angen i chi lenwi ffurflen gais. Mae cyfres o nodiadau cyfarwyddo ar gael hefyd i helpu i chi lenwi'r ffurflen. Mae cymorth i'w gael hefyd o swyddfa un o'r partneriaid tai neu ganolfan wasanaethu cwsmeriaid / swyddfa ardal leol Cyngor Sir Penfro. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar on Cysylltwch Ni

Neu

E-bostiwch am ffurflen gais, gan adael eich enw llawn a'ch cyfeiriad - CBL@pembrokeshire.gov.uk

Neu

Adobe ReaderArgraffwch  Ffurflen Gais (lawrlwytho 365k)

 

Neu

Ffoniwch 01437 764551, 01437 763688

Unwaith y byddwch wedi llenwi ffurflen gais, dychwelwch hi i swyddfa partner tai neu ganolfan wasanaethu cwsmeriaid / swyddfa ardal leol Cyngor Sir Penfro mor fuan ag y gallwch. Cliciwch ar on Cysylltwch Ni i gael manylion. Unwaith y byddwch wedi gwneud cais i ymuno

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais i ymuno 'r cynllun, ac wedi cael rhif aelodaeth, gallwch wneud cais i gael eich ystyried am eiddo sydd ar gael. I weld yr eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd, cliciwch ar Dod O Hyd I Gartref

A ydy'ch amgylchiadau wedi newid?

Os ydych eisoes ar gofrestr ChoiceHomes@Pembrokeshire, defnyddiwch y ffurflen hon i ddweud wrthym os yw'ch amgylchiadau wedi newid:

Adobe ReaderFfurflen Newid mewn Amgylchiadau  

Argraffwch y ffurflen, llenwch hi gystal ag y medrwch, a'i dychwelyd i'ch Swyddfa Choice Homes agosaf.

 Os nad yw'r rhaglen 'Acrobat Reader' ar eich cyfrifiadur, gallwch ei lawrlwytho AM DDIM o : Wefan Adobe (Mewn ffenest newydd).


 

Related Articles

Ffurflen Gais
ID: 1004   Revised: 6/3/2018